GR 403 - Các yêu cầu cụ thể của khách hàng Formel Q

Mô tả

GR 403: Các yêu cầu cụ thể của khách hàng Formel Q

Các yêu cầu cụ thể của khách hàng Formel Q là một bộ quy tắc dựa trên các yêu cầu của Volkswagen về chất lượng và quản lý dự án để làm việc với các đối tác của họ trong chuỗi cung ứng.
Việc đáp ứng các yêu cầu này nhằm mục đích đảm bảo quá trình phát triển tập trung vào chất lượng sản phẩm và nhằm mục đích cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong sản xuất hàng loạt.

Mục tiêu

  • Bạn sẽ làm quen với formula Q.
  • Bạn sẽ nắm được các yêu cầu của VW trong formula Q-Concrete, formula Q-Capability và formula Q-New Parts Integral.
  • Bạn sẽ nắm được tầm quan trọng của các yêu cầu trong formel Q trong việc phát triển, phê duyệt sản phẩm/quá trình cũng như trong sản xuất hàng loạt.
  • Bạn sẽ nắm được các phương pháp quan trọng như QPN, tự đánh giá và QTR

Đối tượng học viên

Các nhà điều hành, chuyên gia đánh giá và nhân viên từ tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng của VW

Thời lượng

2 ngày

Các khuyên nghị quan trong

Trong khóa đào tạo này, các bài giảng kỹ thuật và các bài tập thực hành sẽ xen kẽ nhau để hỗ trợ việc chuyển các chủ đề bài học sang việc áp dụng thực tiễn, trọng tâm là trao đổi kinh nghiệm giữa học viên và giảng viên.

Lịch đào tạo

Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Số chỗ còn trống Giá
07 Dec - 08 Dec 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 12 800.00 EUR Book Now