FAQ

"Đánh giá bên thứ ba" là các cuộc đánh giá được thực hiện bởi các chuyên gia đánh giá bên ngoài (các bên thứ ba độc lập) những người được phê duyệt theo các bộ quy tắc cơ bản ví dụ cho các cuộc đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001, IATF 16949