FAQ

GAB có mạng lưới chuyên gia đánh giá đánh giá toàn cầu và luôn sẵn sàng thực hiện đánh giá tại bất cứ thời điểm nào mà khách hàng mong muốn.
Nhóm chuyên gia của chúng tôi là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá hệ thống và đánh giá quá trình theo ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 và VDA6.3

Các dự án đánh giá của chúng tôi trải dài từ Châu Âu đến Mỹ, Mexico và Châu Á.
Chúng tôi có đại diện tại nhiều quốc gia như Ba Lan, Hungary,Romani, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Mexico,... Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu và có thể đánh giá bằng ngôn ngữ địa phương.
None
None
None