จอง

GR 451 - Mercedes-Benz – SM MBC Supplier Management @ Mercedes-Benz Cars - brief & compact (SMMBCB&C)

วันที่ 17 Aug 2022 08:00 - 15:00
สถานที่ Aguascalientes, México
ภาษา Spanish
ราคา Net: 5000.00 MXN,
Gross incl. VAT(16 %): 5800.0 MXN

ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

ผู้ติดต่อ

ผู้เข้าร่วม

เพิ่มผู้เข้าร่วม