FAQ

ใบรับรอง VDA Core Tools ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งหมายความว่าหากคุณได้รับใบรับรองนี้จากการเข้าร่วมการฝึกอบรม 2 วันหรือผ่านการทดสอบออนไลน์ VDA ใบรับรองนี้จะใช้ได้เสมอ
None
None
None