Đặt chỗ

GR 452 - Mercedes-Benz - Supplier Management at MBC up to the Start of Series Production (SMMBCUSSP)

Ngày 19 Jun - 20 Jun 2023 08:00-15:00
Địa điểm Aguascalientes, México
Ngôn ngữ Spanish
Giá Net: 0.00 MXN,
Gross incl. VAT(0 %): 0.0 MXN

Khóa học đã kín chỗ

Nhưng bạn vẫn có thể cho chúng tôi biết về khóa học mà bạn đang quan tâm bằng cáchliên hệ với chúng tôi trực tiếp.